Hostingové služby

Nabízíme umístění Vašich prezentací, poštovních služeb a dalších aplikací na našich serverech. Výhodou je individuální přístup k Vašim potřebám a případná pomoc s konfigurací propojení služeb do Vaší sítě.

WEB hosting

 • Pronájem prostoru pro WEB zákazníka (není podmínkou vedení DNS záznamů na našich serverech)
 • Možnost aktivních aplikací (Virtuální WEB servery, PHP, MySQL)
 • Možnost zabezpečených i nezabezpečených stránek
 • Možnost FTP sites
 • Možnost zabezpečené dálkové administrace SQL databáze zákazníka (MyAdmin)
 • Možnost zálohování (nebo zrcadlení) dat na jiné servery
 • Sledování přístupů
 • Směrování více domén do jednoho WEB prostoru
 • Možnost samostatné IP adresy

Server hosting

Serverhosting je služba pronájmu či umístění počítačového serveru (hosting serveru) v profesionálním datacentru s připojením serveru k Internetové síti. Součástí serverhostingu mohou být další doplňkové služby (ovladací panel, monitoring dostupnosti, KVM over IP, load balancing, zálohování dat a další).

Hlavním rozdílem oproti klasickému hostingu webu (webhostingu) je to, že u serverhostingových služeb se zákazník o server s nikým nedělí, tzn. má ho k dispozici výhradně pro sebe a může na něm provozovat neomezeně veškeré aplikace (nejenom WWW), na které je server připraven z technického hlediska.

Servery jsou umísťovány do tzv. datacenter, což jsou technologické prostory, které nabízí stabilní a bezpečné prostředí pro serverhosting - provoz mnoha serverů a telekomunikačních technologií. Mezi běžné vybavení datacenter již dnes patří zálohovaná elektrická síť (UPS a diesel agregáty), klimatizace, redundantní připojení do Internetu, ostraha objektu, evidence přístupů osob, hasicí zařízení, kamerový systém a bezprašné prostředí se stálou vlhkostí. Na cenu serverhostingu má vliv především hardwarová konfigurace, tedy o jak výkonný server se jedná (rychlost procesoru, velikost paměti RAM, prostor na pevných discích HDD aj.) a také datové přenosy.

Správa domén

Registrace domén, subjektů a kontaktních osob u registrátorů (liší se podle pravidel top level registru)

 • Registrace nových osob, subjektů, domén
 • Provedení změn v registračních údajích
 • Správa poplatků a jejich přefakturace
 • Spravování domény
 • Vlastnictví domény na základě zvláštní smlouvy
 • Vedení DNS záznamů pro doménu
 • Vedení a údržba primárních i sekundárních DNS záznamů podle požadavků zákazníka (záznamy jsou vedeny v sítích rozdílných poskytovatelů)
 • Instalace a správa DNS serverů přímo v sítích zákazníka (s případným vedením primárních nebo sekundárních záznamů na našich serverech)
 • Aktuální ceny registrace domén naleznete zde
 • Díky on-line spolupráci s registrátory jsme schopni zaregistrovat Vámi požadovanou volnou doménu velmi rychle a díky našim hostingovým serverům pro Vás připravit i její okamžité použití (web, pošta,...).

Rozšířené poštovní služby

 • Vedení poštovních schránek, poštovních doménových košů, konferencí, mail robotů (Qmail, Vpopmail)
 • antispamová ochrana schránek umístěných na serveru
 • antivirová ochrana produktem AVG schránek umístěných na serveru
 • Možnost celkové konfigurace schránek uživatelem přes bezpečné rozhraní (SqWebMail)
 • Přístup k poště přes POP3 a IMAP4, možnost SMTP-relay
 • Držení záložního poštovního serveru pro doménu zákazníka (Mailspool)
 • zákaznické WEB rozhraní pro přístup k elektronické poště