Bezpečnost

Data jsou zpravidla to nejcennější, co zákazník má. Jejich zabezpečení je u většiny zákazníků po všech stránkách často velmi slabé. Obvykle jsou investovány značné prostředky do vybavení počítačů na jednotlivých pracovištích, ale oblast zabezpečení dat bývá zpravidla opomíjena nebo vyřazena jako nadbytečná. Zvrat přichází teprve ve chvíli prvního velkého třesku, tedy při první havárii nebo nežádoucím úniku informací.

Zabezpečení dat provádíme typicky na následujících úrovních:

  • základní úložiště musí zajišťovat ochranu proti selhání hardware
  • ochrana polem RAID dostatečné úrovně
  • ochrana proti výpadku napájení, zajištění korektního ukončení práce s daty
  • zajištění zálohování dat na odnositelné médium, případně jiné stroje, kontrola dodržování navržené metodiky, schopnost obnovy dat ze zálohy

Dále jsou data zajištěna proti neoprávněnému přístupu, případně zbytečnému omylu při manipulaci osobami, které potřebují data jen číst

  • zajištění odlišných přístupových práv uživatelů ke stromu dat, včetně práv k práci s nimi (jen číst, nekopírovat, nemazat atp)
  • šifrování vybraných dat s přístupem přes osobní certifikát

Máte-li zájem o další informace, vytvoření nabídky, potřebujete-li výjezd na řešení Vašeho problému, kontaktujte nás.